Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přátelství

 

   Tento článek píši na přání několika žen, které mají špatné zkušenosti s kamarádstvím - přátelstvím.

 

   Přátelství je dnes vzácností. Mám na mysli to pravé a nefalšované, bez přetvářky a sladkých slov, bez podlézání a prospěchářství, bez jakékoli sexuality a žití na hromádce, protože když řeknete, že máte přítele, nebo přítelkyni, tak se to v současné době vykládá, jako že spolu žijete a máte spolu milostný vztah. Je velice složité pojmenovat někoho, koho máte rádi jen jako přítele, kamaráda tak, aby se v tom nevidělo ihned něco jiného.

  

  Každý člověk potřebuje někoho, s kým by si popovídal, svěřil se, řešil své problémy, šel na vínko či kávu. Ne však každý kdo si říká přítel nebo kamarád je upřímný, většinou se za tím skrývá vypočítavost, ovládání anebo citové vydírání. Většinou po čase přichází zklamání a rozčarování.

  Do hlavy nikomu nevidíte a těžko můžete poznat jaký kdo ve svém nitru je, jak smýšlí, jak silně se přetvařuje, navenek se usmívá, říká vám vše, co chcete slyšet, ale uvnitř křičí, opovrhuje vámi, a když mu sejdete z očí je schopný vás pomlouvat.

  Je málo lidí, kteří dokáží říci pravdu do očí, ale věřte, že pokud se to stane, začíná konec, protože málo kdo pravdu unese.   

  Vážíte si upřímných lidí, anebo chcete raději poslouchat sladká lživá slova s pocitem, že stejně víte, že to není myšleno upřímně. Přátelství by mělo být vyvážené a přirozené, nesmí se stát povinností a klecí. I v přátelství je potřeba svoboda a nezávislost.

  Přátelství se nedá ani koupit nebo kupovat, pokud se to děje, je jasné, že se to za nějaký čas zprotiví, protože kupování přátelství se stane pak závazkem a břemenem.  Nesmí také zasahovat do vašeho soukromí, i když si důvěřujete a mnohé si řeknete. Vždy jsou určité hranice, které by se neměly nikdy překročit.

  Měla jsem mnoho klientek, které si velmi stěžovali na kamarádku – přítelkyni, která jim právě způsobovala tento problém, kdy se vtírala do soukromí. Vedlo to i k rozvodu manželství a k osamocení. Pamatujte, že vždy za každých okolností by se měla dodržovat pravidla, protože pokud ne, vždy to skončí špatně.

  Pokud je však stavěno přátelství na využívání toho druhého, i toto je špatně, a znám takových přátelství hodně. Většinou je vždy jeden energeticky silnější a dominantnější, jeho energie vytváří silné pole, které buď druhého nabíjí anebo vybíjí, záleží, jak ten daný člověk svou energii programuje, jaká používá slova. Nikdy však nepřipusťte, aby se stal váš přítel pro vás vzorem, protože každý člověk je výjimečný a dokonalý ve své podobě i konání. Pokud připustíte, že vaše přítelkyně je dokonalejší, chytřejší, krásnější, ihned se pasujete na tu bez sebevědomí a začnete být využívána. Nejprve to začne nevinně, a pak se to bude stupňovat, až vás to semele. I když jste dobří přátelé, vždy je v dnešní době dobré si držet odstup, protože, až přátelství skončí, budete se trápit, co všechno jste na sebe řekla a, může se stát, že vás minulá přítelkyně- kamarádka bude držet v šachu. Ono se to na začátku vztahu nezdá, říkáte si, Ona mě nikdy nezradí, nevěřte tomu, každý člověk má dost svých vlastních problémů a přátelství je pro většinu lidí odreagováním, ale ne pevným svazkem. Nemluvím o sexuálním přátelství a partnerství. Pokud má žena doma manžela, kterého miluje, tak vás za něho nevymění, je to logické a přirozené. Pamatujte si, že kamarádství v dospělém věku je vždy únikem od povinností a oddych, ale ne pevným přátelským poutem na věky.

  Naučte se být sama se sebou, ne proto, abyste byla osamělá, ale abyste se nestala závislá na kamarádce, to je velmi důležité, jinak se váš kamarádský vztah stane poutem, ve kterém budete jedna na druhou žárlit, a vznikne z toho nenávist.

  Pokud se začnete kamarádit s opačným pohlavím, může to skončit románkem i vztahem, rozvodem a pláčem.  Muži jsou samci, lovci dobyvateli, nikdy se nespokojí jen s obyčejným kamarádstvím, samozřejmě až na vzácné výjimky. Ale všichni jsou za své činy zodpovědní, nic není zakázáno a nic není špatně. Je to život, který nám přináší překážky a to, co si samy vytvoříme svými myšlenkami. Vy všichni jste tvůrci, svého života, vy si vybíráte lidi, které máte okolo sebe, vy máte vše dovoleno a je na každém, zda podlehne svodům a naváže nit, nebo se odpoutá a dokáže žít pouze podle svých hodnot. Není žádných omezení, je pouze výběr, který děláte vy sami, proto je jen na vás koho si vpustíte do života a koho minete. Buďte vnímaví, rozvážní, moudří. Pamatujte lidská závist, je hrozná věc a u přátelství to platí dvojnásob. To co se staví na důvěře, bývá zborceno závistí.  Jedna rada; důvěřujte, ale prověřujte.55e92cfeb88de08357e533019b2c2c53.jpg