Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naši Andělé

 

   Andělský svět a lidé.

   Většina lidí ví, že má svého osobního Anděla strážného.  Chtěla bych v tomto článku objasnit, jak to doopravdy je.

   Je velkou pravdou, že každý člověk, který se narodí, má svého osobního ochránce. Ale abych mohla objasnit fakta, musím nejprve začít u lidské Duše, neboli jiskry Vědomí, která má lidské tělo jako ochranný obal.

   Každý si představuje, že Duše existuje v těle, jako samostatná jednotka, oddělená od celku, stejně tak jako jsou od sebe odděleni lidé. Jenže ono je to trochu jinak. Duše je jeden velký zdroj energie, který je v páté Dimenzi, Je to ucelené vědomí, které bylo stvořeno Stvořitelem, všimněte si, že píši Stvořitelem a ne Anděly. Připomínám to proto, že jsem psala, že člověka stvořil Anděl. Vysvětlím to.

  Stvoření centrální Duše Vědomí, je oddělení nepatrné části z celku, kterému říkáme Bůh. Je to jako když se oddělí jedno jablko ze stromu, které je obalené plody.

   Tato centrální Duše se musí nějak projevit, ostatně jako vše ve Vesmíru. Proto ze sebe vypouští další malé částice Vědomí, ve kterých je zakódována pravá podstata existence každé individuální Duše, tedy podstata návratu do centrálního Vědomí Duše. Tyto oddělené části Vědomí, mají odlišně rozmanité cesty. Každá je nastavena na určitý úkol, činnost a směr. Některé oddělené částice Vědomí zůstávají ve čtvrté Dimenzi, jiné jsou do třetí a některé zůstávají v říši Andělů.  A teď jak je to s našimi strážnými Anděly neboli světelnými ochránci.

   Andělé ze své andělské říše nemohou sestupovat na Zem a plnit naše přání a chránit nás. Jsou na nás napojeni jiným způsobem, (vše v knize Hlubina Pravdy).

Nemohou z důvodu jiné energetické vibrace, a proto mají své pomocníky, ty, co se odštěpili z centrální Duše, a byli vloženi do čtvrté Dimenze.

  Ale ani pomocníci z andělské říše nemohou vstoupit k nám, ale mohou předat poselství našim ochráncům, kteří jsou na nejvyšší vibrační úrovni ve čtvrté Dimenzi. Tito ochránci, neboli strážní Andělé, protože je tak pojmenoval člověk už v hluboké minulosti, k nám mohou sestoupit v době, kdy oni uznají, že je to třeba. Je to velmi výjimečně, ale zato jsou schopni manipulovat s energiemi tak, aby změnili určitý chod událostí tak, aby se nám nic nestalo.

  Všechny odštěpené části Vědomí z centrální Duše, jsou vzájemně propojené, jsou jako řetěz sestavený z oček a každé očko je svým způsobem důležité a má svůj význam v celém řetězci. Takže, náš Anděl strážný je Bytost stejného původu, jako jsme my lidé. Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila, už mnohokrát jsem psala, že vysvětlování je strašně těžké, ono je něco jiného to vidět a prožít než vysvětlovat lidskou řečí.

   Praví Andělé, tedy královské boží Bytosti jsou odlišné energie a mají odlišný náboj, proto k nám sestoupit nemohou, pokud nejsme vyvolení a náš Anděl strážný nás nevezme na pouť do jejich úrovně, jako se to stalo mně, když jsem byla malá, a děje se to dodnes.

  Každý člověk svého Anděla může slyšet, může s ním hovořit a ptát se na cokoli.  Problém je, že neví jak, a ti, co říkají, že s nimi mluví anebo píší automatickým písmem, až na určité výjimky, si to všichni pouze namlouvají a mluví pouze se svou myslí.

  Naučit se vnímat Anděla strážného je proces, bez kterého to prostě nefunguje.

  Naši Andělé mají i svá jména, Ti Andělé z andělského světa mají jména, kterým nerozumím, nedají se zde na zemi vyslovit, jsou to jen tóny, ale není to hudba, těžko se to popisuje. Naši Andělé strážní mají lidskou tvář, je to proto, že jsme na stejné vlně, jejich tváře mají ale jiný náboj, jsou přirozené, bez jakýchkoli úprav, jsou prozářené boží Láskou a laskavé. Zajímavé je, že když je stahuji do obrazu, nikdy se nesmějí, ani neusmívají, vždy jsou vážní, až na nějaké výjimky, když jsem se ptala proč, odpověděli mi, že odráží ve své tváří zátěž lidské Duše, ke které patří. Pravdou také je, že když maluji pro někoho obraz jeho Anděla, odkrývá se mi jeho cesta a můžu mu říci, spousty zajímavých informací, které ho mohou vrátit do jeho správného směru a umožnit mu pochopení proč se to či ono v jeho životě děje.

   V každém případě jsme s Anděly propojeni, a je na každém z vás zda se bude chtít naučit s ním komunikovat.

3563e9d56548d2.jpg