Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak je to s Bohem?

 

   Vše se zde děje ve jménu Boha, alespoň to lidé říkají. Zajímalo by mě, o jakém-že Bohu se to vlastně mluví. Když se podíváme do minulosti a v podstatě do současnosti, musíme si uvědomit, že těch „Bohů“, které lidstvo uctívá je nespočet.

   Ve jménu velkých božstev bylo obětováno nespočet lidí i zvířat. Bozi byli něco jako nadlidským strašidlem a jsou dodnes.

   Když se podíváme do minulosti i přítomnosti uvidíme samé násilí a oběti, a je jedno v jaké formě. Stále se živí magické rituály, ve kterých jsou obětováváni děti i dospělí, včetně zvířat, v podstatě i války jsou určitým plánovaným rituálem.

   Nic se nezměnilo, jen to nechceme vidět, anebo je to před našimi zraky dobře ukrýváno.

   Všelijaká božstva vznikla v podstatě pouze ze strachu, ze strachu moci někoho, koho lidé nedokázali ovládnout. Proto se ptám, jakého Boha vlastně lidé uctívají. Boha Slunce, Boha válek, Boha moří, Bohyni Isis atd.

  Strach, který byl uměle oživován těmi, kteří rozuměli, silám Vesmíru se zaséval do srdcí lidí, kteří se snažili žít svůj obyčejný, ale bohatý život. Bylo jim programováno do mysli a dnes to vidíme také, že Bůh je potrestá, pokud nebudou poslušní těch, kteří nad nimi mají moc a jsou boží vyslanci.

  Strach, který byl probuzen, nutil lidi k vlastní obraně a tak se začali vzájemně zabíjet, o to vlastně šlo. Zabíjení vytvářelo a vytváří tu nejčernější energii, kterou se živili a živí všichni ti, kteří měli a mají černou Duši. Tato negativní energie jim lahodí a dodává jim velkou sílu k páchání většího a silnějšího zla.

   Chci jen říci, že toto se děje, od samého počátku kdy byly vytvořeny jako základ dvě lidské rasy. (Jak, a kým a proč byly vytvořeny, se můžete dočíst v knize, kterou jsem napsala a odhalila v ní to, co nebylo nikdy řečeno nahlas. Kniha se jmenuje Hlubina Pravdy.)

  Lidem byla uměle vytvořena božstva, která neexistují, jsou to klamy pro lidský mozek, protože je jen jedna prvotní síla, jedno prvotní Vědomí ze kterého vše pochází.

   Lidé si myslí, že žijí špatně, že dělají chyby, že jsou podřadní a tím pádem závislí na těch, kteří jim vytváří umělé lži. Jsou důvěřiví ke zlu. Žádný člověk v sobě nevidí dokonalost, v podstatě se bojí jí vidět, protože by tím vyčníval z řady a byl by ihned těmi slepci, kteří se okolo něho pohybují odsouzen.

  Je jednou velkou lží uctívat Boha, Uctívat Ježíše, uctívat další neexistující Božstva. Žijeme zde proto, abychom se naučili lásce, harmonii a stali se Světlem ve hmotě. A to všechno proto, abychom se mohli navrátit na svou rodnou Planetu, ze které jsme přišli, ale nyní se nemůžeme vrátit do té doby, než se rozsvítíme. Pokud bychom nesvítili, světlo, ze kterého pocházíme, by nás spálilo. Temnota toto všechno ví, a proto nás udržuje ve lži a strachu.

  Slyšíme všude okolo jak je nutné osvícení a jak je tato cesta složitá a co všechno pro to musíme udělat. Ne, nemusíme nic, jediné co bychom měli dělat, je žít v lásce podle svého nejčistšího svědomí a vědomí, jít příkladem těm, kteří bloudí. Není nutné někoho přesvědčovat a říkat mu, že to nebo ono dělá špatně, není nutné druhým vysvětlovat, že se musí modlit a uctívat Boha, jediné co bychom měli je, vytvářet příklady pro druhé, aby viděli na vlastní oči, jak Láska dokáže člověka změnit a rozsvítit. Čím více se budou lidi přesvědčovat, tím více se budou od lásky odvracet, a přestanou jí věřit. Nucené věci nikdy nepřinášejí ovoce.

  Stvořitel, ani Ježíš nepotřebují uctívání, jsou na tak obrovské rovině, že toto se jich nedotýká, toto je pouze břemenem pro člověka. Toto všechno lidem vtlouká do hlavy Církev a různé sekty, ti co pracují s magií, ti, se obrací na vlastního Boha, aby nad nimi držel ochrannou ruku, protože si zahrávají s ohněm.

   Je třeba se zamyslet nad hodnotami svého vlastního života, nad možnostmi které máme, a využívat darů které nám Země nabízí bez ohledu na to, jak jsme stále informováni o tom, co je správné a co špatné.

   Je třeba procitnout a nenechat si brát vlastní názory, osobnost, nenechat se strašit něčím, co vytvořil chorý mozek, který sám je zakomplexovaný a plný zla.

  Ti mocní dobře vědí, kým člověk ve skutečnosti je, dobře vědí, že obracení se k Bohu je naprosto nulovou záležitostí, proto se nebojí Bohem zaštiťovat. Naučte se používat lidskou řeč, pozorujte, jak se vyjadřujete a jaká slova používáte, naslouchejte si. Pokud to začnete dělat, často si uvědomíte a řeknete si „Co to vlastně plácám za nesmysly?!“ Najednou zjistíte jak je to legrační se slyšet a uvědomovat si co říkáte, tím se ale naučíte mluvit. Najednou zjistíte, že není třeba používat sprostých slov, anebo naopak si zanadáváte peprně zcela vědomě, a zasmějete se tomu, protože to bude bez náboje zla.  Každý si zanadáváme, je to přirozené a uvolněné, ale nesmí to překročit určité hranice.

  Zkuste se zamyslet nad tím, ke komu se to vlastně obracíte v dobách nouze, strachu a ohrožení života. Pochopíte, že je v tom velký rozdíl, Bůh, ke kterému vysíláte myšlenky a prosby v ohrožení života, ten Bůh ve vás otevírá pokoru a lásku, cítíte tu sílu Stvořitele, to prvotní Vědomí.  Ostatní jsou jen naučené anebo odposlouchané fráze. Nebojte se boha, nebojte se nemodlit, nebojte se svých rozhodnutí, protože vše co děláte sami za sebe, tak jen to jediné je správné a pravdivé vůči vám samým.

   Strach z lidí dělá mrtvé Duše bez možnosti návratu.

   

2654a7554bd0d6de06eede2fd79b1bfb.jpg